“We hebben geen energieprobleem, maar een opslag en distributie probleem!”

De capaciteit van elektriciteit uit zon en wind groeit exponentieel. Soms is er zelfs overcapaciteit. Dan worden windmolens of zonnepanelen uitgeschakeld of elektriciteit voor negatieve prijzen verkocht. Soms is het windstil of schijnt de zon niet. Dan moeten grote en elektriciteitscentrales snel worden opgeschakeld. Vaak zijn die centrales vervuilend en hebben ze een laag rendement.

Power to Gas

Power to Gas is dé oplossing voor grootschalige energie-opslag. Als er veel duurzame elektriciteit beschikbaar is, wordt deze gebruikt om via elektrolyse waterstof te maken. Een prachtige schone oplossing. Het enige bijproduct is zuurstof. De waterstof kan worden bijgemengd in het gasnet of gebruikt als brandstof voor voertuigen.

Duurzaam gas

De ‘groene’ waterstof kan worden omgezet in duurzaam gas. Daarmee vervangt het gewoon aardgas. Waterstof wordt ‘gemixt’ met CO2. Er ontstaat dan methaan; dat is het hoofdbestanddeel van aardgas Het Nederlandse gasnet heeft 360 Petajoule opslagcapaciteit (100Twh). Dat is meer dan alle huishoudens in Nederland jaarlijks verbruiken.